Due to some circumstances, this blog is now up for sale, for more enquires contact: Plushista@gmail.com
RealcomBiz
Pin It

Add Page Navigation Widget To Your Blogger/Blogspot Blog

by Unknown | Monday, June 04, 2012 | 3 Comments

Page navigation widget will allow readers to navigate through your older post, also they can jump through any page on your blog, even to the last page.

Follow the few steps below:
 1. Login to your blogger dashboard
 2. Click on "Design" > "Page Elements" > "Add a Gadget"
 3. Choose "HTML/JavaScript" from the list of gadgets that appear
 4. Copy and paste the code below in the HTML/JavaScript box

     <style type="text/CSS">

    .showpageArea a {
    text-decoration:underline;
    }
    .showpageNum a {
    text-decoration:none;
    border: 1px solid #7AA1C3;
    margin:0 3px;
    padding:3px;
    }
    .showpageNum a:hover {
    border: 1px solid #7AA1C3;
    background-color:#F6F6F6;
    }
    .showpagePoint {
    color:#333;
    text-decoration:none;
    border: 1px solid #7AA1C3;
    background: #F6F6F6;
    margin:0 3px;
    padding:3px;
    }
    .showpageOf {
    text-decoration:none;
    padding:3px;
    margin: 0 3px 0 0;
    }
    .showpage a {
    text-decoration:none;
    border: 1px solid #7AA1C3;
    padding:3px;
    }
    .showpage a:hover {
    text-decoration:none;
    }
    .showpageNum a:link,.showpage a:link {
    text-decoration:none;
    color:#7AA1C3;
    }
    </style>

    <script type="text/JavaScript">

    function showpageCount(json) {
    var thisUrl = location.href;
    var htmlMap = new Array();
    var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-5,thisUrl.length)==".com/";
    var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
    var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
    var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
    thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
    var thisNum = 1;
    var postNum=1;
    var itemCount = 0;
    var fFlag = 0;
    var eFlag = 0;
    var html= '';
    var upPageHtml ='';
    var downPageHtml ='';

   
var pageCount = 5;
    var displayPageNum = 5;
    var upPageWord = 'Previous';
    var downPageWord = 'Next';

    var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

    for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
    var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
    var title = post.title.$t;
    if(isLablePage){
    if(title!=''){
    if(post.category){
    for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
    if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
    if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
    if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
    thisNum = postNum;
    }

    postNum++;
    htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
    }
    }
    }
    }//end if(post.category){

    itemCount++;
    }

    }else{
    if(title!=''){
    if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
    if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
    thisNum = postNum;
    }

    if(title!='') postNum++;
    htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
    }
    }
    itemCount++;
    }
    }

    for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
    if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
    if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
    if(thisNum==2){
    if(isLablePage){
    upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
    }else{
    upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
    }
    }else{
    upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
    }

    fFlag++;
    }

    if(p==(thisNum-1)){
    html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
    }else{
    if(p==0){
    if(isLablePage){
    html = labelHtml+'1</a></span>';
    }else{
    html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
    }
    }else{
    html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
    }
    }

    if(eFlag ==0 && p == thisNum){
    downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
    eFlag++;
    }
    }//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
    }//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

    if(thisNum>1){
    if(!isLablePage){
    html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
    }else{
    html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
    }
    }

    html = '<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

    if(thisNum<(postNum-1)){
    html += downPageHtml;

    }

    if(postNum==1) postNum++;
    html += '</div>';

    if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
    var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
    var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

    if(postNum <= 2){
    html ='';
    }

    for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
    pageArea[p].innerHTML = html;
    }

    if(pageArea&&pageArea.length>0){
    html ='';
    }

    if(blogPager){
    blogPager.innerHTML = html;
    }
    }

    }
    </script>

    <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ; type="text/javascript"></script>

Note: By default the number of post per page is 5, if you want to change this to your desired number of post per page, simply edit var pageCount = 5;
Change the highlighted .com above to your blog/site domain e.g .biz, .com.ng, .net, .org est.
but if you are on .blogspot.com, leave the code as it is, when you are done click "Save".
Drag your HTML/JavaScript gadget and drop it under your Blog Posts as shown below.


Click "SAVE" at the top right hand corner to save your page element arrangement, check your blog homepage to see your navigation widget at the bottom of your post.
hope this help? do you know you can receive all our latest update directly into your email, even when you are offline, to enable this simply subscribe to this blog and don't forget to share this.Go Social:

Subscribe For Free Updates!

*Please confirm the email sent to your inbox after clicking "Sign Up!".

3 comments : Post Yours! Read Comment Policy ▼
PLEASE NOTE:
We have Zero Tolerance to Spam. Chessy Comments and Comments with Links will be deleted immediately upon our review.

 1. Great job, but I can't see the widget even though I followed all your steps, what is wrong with my blog/template?

  ReplyDelete
 2. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Đại trân châu như vậy, Sở Dương dám đổ, cho dù toàn bộ Cửu trùng thiên đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có hai khỏa này.

  “Độc long nhãn...” Kiếm linh cảm thán một tiếng, nói: “Dĩ nhiên là Âm Dương Độc Long Nhãn, đây chính là vật báu vô giá.”

  “Ừm? Cái Độc Long Nhãn này có chỗ tốt gì?” Sở Dương khiêm tốn hỏi.

  “Chỗ tốt cũng không phải rất lớn. Bất quá, cái Âm Dương Độc Long Nhãn Đan xét ở giá trân bảo đã là vô giá! Còn có một cái chỗ tốt... Bởi vì cái Độc Long Nhãn này chính là âm dương tương hỗ. Chỉ cần ghé vào cùng nhau, là có khả năng giải thế gian vạn độc! Có thể nói là không độc gì không giải được!” Kiếm linh thản nhiên nói.

  “Không độc gì không giải được?” Sở Dương đôi mắt sáng ngời.

  “Tác dụng còn có không ít, bất quá, cần ngươi về sau chính mình đi chậm rãi mày mò. Ta chỉ có thể nói, thứ này chính là tuyệt đối bảo vật, trăm ngàn lần không được tùy ý xử trí.” Kiếm linh nói.

  “Đó là đương nhiên.” Sở Dương lập tức thu một viên vào Cửu kiếp không gian, một khác khỏa đặt ở trên người Độc Long Giao để chiếu sáng. Hướng trên tay phun ra nước miếng, giơ trường kiếm lên cao, hung hăng hướng về phía đầu Độc Long Giao đánh xuống.

  Độc Long Giao ngoài da rắn chắc Sở Dương đã kiến thức qua, lúc này đương nhiên là dùng hết toàn lực, chỉ sợ cắt không ra.

  Nào biết một kiếm này đi xuống lại hết sức nhẹ nhàng, xoát một tiếng, từ trên xuống dưới chia làm hai đoạn! Sở Dương dùng sức quá mạnh, thân hình lảo đảo một cái.

  “Ồ, như thế nào mềm như vậy Nó, nó không phải cực kỳ rắn chắc sao? Nhất Sở Dương kinh hô một tiếng.

  ReplyDelete

Recent Posts

Let's Connect

Site Links

Copyright © 2014 RealcomBiz. All Rights Reserved.
Powered by Blogger